وبلاگ فراپیامک

برچسب -کاربرد هوش هیجانی

کاربرد هوش هیجانی در مدیریت کسب و کار

هوش هیجانی در مدیریت یا به طور کلی هوش هیجانی، در واقع مشمول شناخت، درک و کنترل در دریافت احساسات، توانایی‌ها و هیجانات خود و دیگران (خودآگاهی و آگاهی اجتماعی) است که به هوش عاطفی یا احساسی نیز شهرت دارد؛ ضمن اینکه شناخت هیجانات فردی شامل احساسات...

Call Now Buttonتماس با فراپیامک